Plan je bevalling tijdens je zwangerschap

Ben je al aan het plannen voor de grote dag? Vooruit denken kan ervoor zorgen dat je het later makkelijker hebt.

Je moet keuzes maken over je zwangerschapszorg, het soort bevalling dat je wilt, en hoe je tijdens de bevalling met pijn wilt omgaan en welke mensen je daarbij in de buurt hebt.

Wie zit in je prenatale zorgteam?

Nadat de huisarts je zwangerschap heeft bevestigd, word je geregistreerd bij

  • De plaatselijke prenatale zorgverleners

  • Het team verloskundigen dat aan de praktijk van je huisarts is gekoppeld

  • Of de verloskundigen bij het ziekenhuis waar je wilt bevallen

Als je wilt, kan je ook voor een thuisbevalling met een vroedvrouw kiezen.

Er bestaan vandaag heel wat mogelijkheden, dus informeer je vooraf grondig.

Ook wat betreft de eerste dagen en weken na de bevalling kan je wellicht beter vooraf al eens goed navragen wat kan, waar je recht op hebt en wie je daarvoor moet contacteren.

Tijdens de bevalling

Soms – heel uitzonderlijk – lees je in de media over bevallingen in taxi's of ambulances. We kunnen je meteen geruststellen: in ons land bevalt het overgrote deel gewoon in het verloskwartier van het plaatselijke ziekenhuis. Spontaan, of gepland.

Je gynaecoloog/gynaecologe begeleidt je zwangerschap en helpt je op de grote dag. De verloskundigen van de afdeling staan je voor en na de bevalling met raad en daad bij.

Het is jouw keuze!

Het is erg belangrijk dat je tevreden bent met het medische team (zowel gynaecoloog als artsen en verloskundigen) dat je zal begeleiden en opvolgen.

De overgrote meerderheid van verloskundigen zijn erg goed in hun vak, vriendelijk en ondersteunend. Als je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over de zorg die je krijgt, moet je het aangeven. Je hebt de ondersteuning nodig van professionals die je aardig vindt en die je vertrouwt …

Er zijn bepaalde dingen die je moet onthouden bij je keuze voor prenatale zorg.

Hoop je op een thuisbevalling? Liever in een ziekenhuis? Wil je verdoving?

Zijn er zaken die je wil weten? Dingen die je wil checken?

Vraag je verloskundige om haar eigen ervaringen en mening, bekijk en overweeg alle opties en beslis dan.

Door je plannen in het begin te bespreken, zal je verloskundige je hoop en verwachtingen over de zwangerschap en geboorte beter begrijpen. Het geeft je ook de kans om elkaar beter te leren kennen wanneer je met deze zeer speciale verstandhouding begint.

Artikels die je zullen interesseren:

Beheer Cookies