Pampers en duurzaamheid

Bij Pampers geloven we dat we samen de wereld van baby’s beter kunnen maken. We zetten ons al meer dan 50 jaar in door veilige producten te ontwikkelen van hoge kwaliteit waar ouders en kinderverzorgers elke dag op vertrouwen, zodat baby's gelukkig en gezond kunnen opgroeien.

We begrijpen dat veel ouders en professionals zich afvragen welke plaats wegwerpluiers en -doekjes innemen in een duurzamere levensstijl. Ouders houden namelijk steeds meer rekening met hun ecologische voetafdruk.

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner2 605x380

Bij Pampers delen we de overtuiging dat ouders niet hoeven te kiezen tussen wat goed is voor hun baby en wat goed is voor de wereld waarin die opgroeit. We zetten ons in om onze bijdrage te leveren aan het verminderen van de impact van onze producten op het milieu, terwijl we de wereld voor baby's een betere plek maken. Maar dit kunnen we niet alleen.

We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, afval te verminderen en een betere toekomst te bieden voor baby’s en hun planeet. We hebben daarom doelen op internationaal niveau gesteld die we de 'Big Acts of Love' noemen en die onze ambities voor 2030 aantonen.

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner3 605x380

Big Acts of Love van Pampers - Onze ambities voor 2030: dit zijn de doelen die we op internationaal niveau hebben vastgelegd voor de komende tien jaar.

Pampers 2030 ambities

We willen iedere baby een goede start in het leven geven.

Belangrijkste focus: De belofte van Pampers, veilige en effectieve producten waarop je kan vertrouwen.

  • Zorg dragen voor prematuren 

Premature baby’s helpen om een zo goed mogelijke start te krijgen in het leven door hen, hun ouders en neonatale deskundigen te steunen.

  • Onze inzet verderzetten

Mensen in nood steunen door luiers te blijven verstrekken aan gezinnen die door armoede of rampen werden getroffen.

  • Pleiten voor gelijkheid en inclusie

Een zo breed en inclusief mogelijke vertegenwoordiging van baby's, ouders en verzorgers aan bod laten komen in al onze communicatie. Toegankelijkheid bevorderen door middel van het ontwerp van onze producten, websites, toepassingen en reclame.

(1)  Scopes 1 en 2 zijn gebaseerd op 2010, scope 3 is gebaseerd op 2020. Onze scope 3-doelstellingen tot 2030, afhankelijk van SBTi, zijn om de emissies van de toeleveringsketen van prioritaire categorieën tegen 2030 met 40% per productie-eenheid te verminderen. De prioritaire categorieën van P&G vertegenwoordigen 90% van de emissies van de toeleveringsketen. De hoeveelheid emissies in verband met het transport van upstream eindproducten willen we tegen 2030 met 50% verminderen. (2)  Met 2017 als basisjaar. (3)  Onderzoek toont aan dat wij het belangrijkste milieueffect van onze producten het meest kunnen verminderen. (4)  Als er voorzieningen zijn. 

Beheer Cookies