Duurzame ontwikkeling - Love low carbon

Wij geloven dat we samen de wereld van baby’s kunnen maken.We zetten ons niet alleen in om ervoor te zorgen dat alle baby’s gelukkig en gezond opgroeien, we zetten ons ook in voor de wereld waarin zij morgen zullen opgroeien. Ouders vragen en overwegen steeds vaker hun totale ecologische voetafdruk.

Daarom zijn we bij Pampers vastberaden om bij te dragen aan het actieplan tegen klimaatverandering als onderdeel van onze Ambition Zero GHG emissions tegen 2040.

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner13 605x380

We hanteren een wetenschappelijke aanpak, gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) om te begrijpen waar de ecologische voetafdruk van onze producten vandaan komt en om de meest effectieve manieren te vinden om die te verkleinen. 

We kijken naar de volledige levenscyclus van onze producten, van grondstoffen tot productie en leveranciers. Volgens de Britse LCA van 2005 heeft het grootste deel van de koolstofvoetafdruk van wegwerpluiers te maken met de ontginning en productie van grondstoffen.

Daarom werken we al jaren aan de verbetering van het ontwerp van onze luiers door efficiëntere materialen te gebruiken, het gewicht van onze luiers te verminderen en de materialen die we gebruiken zorgvuldig te kiezen.

Zo is 100% van de in onze producten gebruikte cellulose FSC-gecertificeerd en van andere gecontroleerde bronnen afkomstig.

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner14 605x380

Het absorberende materiaal in onze Pampers Harmonie luiers is gemaakt van duurzaam gewonnen suikerriet. Onze Harmonie Coco en Harmonie Aqua doekjes zijn dan weer gemaakt van 100% plantaardige vezels.

Daarnaast werken we aan onze productieketen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We kopen 100% hernieuwbare elektriciteit voor de productie van onze luiers in Europa. (1) We hebben ook de uitstoot van broeikasgassen door onze productiefaciliteiten in Europa met meer dan 90% verminderd. (2)

Als onderdeel van onze inspanningen werken we actief samen met onze leveranciers over de hele wereld om ons te helpen onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. Samen schatten we dat we de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van onze materialen tussen 2015 en 2020 (3) met een miljoen ton zullen hebben verminderd, wat overeenkomt met de uitstoot van 215.000 gezinsauto's op benzine in één jaar! Veel dank aan al onze duurzame leveranciers die ons helpen onze collectieve koolstofvoetafdruk te verkleinen.

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner15 605x380

Samen werken we aan een betere toekomst voor baby’s over de hele wereld.

(1)  Certificaten voor hernieuwbare energie van windturbines. (2)  Sinds 2007 (3)  Schatting op basis van gegevens over de vermindering van de broeikasgasemissie-intensiteit en gegevens over de leveranciers. (4)  Een doorsnee personenwagen stoot ongeveer 4,6 ton kooldioxide per jaar uit. Gegevens van: www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#typical-passenger 

Beheer Cookies