How-to-say-No

Alles over het leren gehoorzamen van kinderen

Dieter Wolke PhD Dipl-Psych AFBPsS C.Psychol.

Het doel van discipline is niet de straf op zich, maar zelfbeheersing. Hoe krijg je dit het beste voor elkaar? We vertellen je graag hoe je gezonde grenzen aangeeft en waarom slaan niet de oplossing is.
Je kind leren gehoorzamen is het op één na belangrijkste wat je hem kunt geven. Liefde is belangrijker.

Wist je dat je:

De oorspronkelijke betekenis van het woord discipline is leren, niet straffen. En het doel van leren is zelfbeheersing.  Je helpt je kind begrijpen en leren: "Hier moet ik stoppen. En ik kan mezelf stoppen."

Een kind van 4 of 5 jaar oud die zijn grenzen kent, is een zelfverzekerd kind. Hij weet dat hij zichzelf onder controle heeft en daar is hij trots op. Een 'verwend' kind kent de grenzen van discipline niet en heeft de neiging door te blijven gaan tot iemand zegt "Nee! Nu is het genoeg!". Selma Fraiberg schrijft in The Magic Years dat een ongedisciplineerd kind zich niet geliefd voelt.

Hoe kan jij deze lessen toepassen op het gedrag van je kind en grenzen stellen?

Door je kind te vertellen, in woorden of in daden, "Iedere keer als jij dit doet, moet ik je stoppen, totdat jij jezelf kunt stoppen."

Slaan is niet de oplossing

Met daden bedoel ik geen fysieke straffen. Dat is niet meer aanvaardbaar. Een kind leert trouwens zelden van fysieke afstraffing. En als het er wel iets van leert, is het alleen maar het opkroppen van gevoelens en boosheid. En het resultaat? Het kind zal wraak nemen en later uit woede handelen.

De meesten van ons kregen allemaal wel eens een klap toen we opgroeiden. Hierdoor is het soms moeilijk om anders te reageren als we onze controle verliezen. Dit is een van de lastigste opvoedingsproblemen. 

Stap voor stap grenzen stellen 

Je kind leren gehoorzamen kan lastig zijn. Maar het is een opvoedingsproblemen waar ouders nu eenmaal mee geconfronteerd worden. Disciplineren is vooral heel moeilijk als ouders gestrest zijn. Wanneer je voelt dat je de controle verliest, word je je bewust van de woede die je voelt ten opzichte van je kind. Dit is beangstigend. Hoe kan je jouw kind leren gehoorzamen als dit soort gevoelens bij je opkomen?

Hier volgen een paar richtlijnen:

  • Het helpt om van te voren te bepalen wat er te onderhandelen valt en wat niet. Veiligheid valt bijvoorbeeld niet te onderhandelen. Wanneer je dit hebt bepaald, is het gemakkelijk om heldere regels en consequenties te stellen en om hier duidelijk en consistent over te zijn.
  • Als het gaat om onderhandelbare issues, bewaar het disciplineren dan voor belangrijke zaken. Door een constante stroom van 'nee' worden al die uitingen allemaal onbelangrijk. Het is spannender om mama boos te zien worden en de gevolgen te ondervinden.
  • Blijf rustig maar standvastig. Als het mogelijk is, blijf consistent. Als dat niet mogelijk is, ga er dan niet teveel op in.
  • Als een kind de controle verliest en moet gehoorzamen, doorbreek dan de vicieuze cirkel door hem apart te zetten, door hem vast te houden of te isoleren.
  • Zodra de vicieuze cirkel is doorbroken, ga je snel zitten en kom je weer dichtbij je kind. Leg uit waarom je deed wat je deed. Herhaal de zin "Totdat je jezelf kunt stoppen". Stel ideeën voor hoe hij dit kan aanpakken.

Zo kun je met opvoedingsproblemen omgaan:

  • Als ouder moet je een deel van de verantwoordelijkheid overdragen op het kind tegen de tijd dat hij vier is.
  • Het helpt het om te kijken wat er achter het gedrag van je kind schuilt. Vraag jezelf, "Wat zegt mijn kind?" In sommige gevallen is het gedrag normaal. Het is bijvoorbeeld voor een vier- of vijfjarige heel normaal om te liegen en te stelen. Liegen weerspiegelt het verlangen om te voldoen aan de wens die wordt vertegenwoordigd door de leugen. Stelen is een deel van de wens van het kind 'net zo te zijn' als de persoon van wie hij steelt.
  • Dit betekent niet dat je het kind niet moet disciplineren, want dat moet juist wel. Door de verborgen doelen van je kind te begrijpen ontwikkel je een evenwicht dat je nodig hebt om niet overdreven te reageren. En het gedrag interpreteren kan belangrijker zijn dan eender welke andere vorm van discipline.
  • Wanneer het achter de rug is, breng het negatieve weer in balans met het positieve. Zeg bijvoorbeeld dat je blij bent dat het voorbij is.
  • Onthoud bovendien dat jouw acties voorbeeldgedrag zijn voor je kind. Zo ziet hij hoe hij zichzelf onder controle kan houden. Het is een grote verantwoordelijkheid.

Misschien vind je dit ook interessant: