Does-Baby-Talk-Hurt-Speech-Development

Beïnvloedt babypraat de taalontwikkeling van mijn baby?

Cheryl Lock

Is het een goed idee om babytaal te gebruiken bij je baby van negen maanden? Babytaal is natuurlijk ontzettend leuk en lijkt eenvoudiger te begrijpen voor kleine oortjes. Maar kies je nu best voor 'echte' taal of babytaal als je de spraakontwikkeling wilt bevorderen?

Stemmen zijn enorm belangrijk voor baby's. Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat je baby jouw stem herkent, zelfs wanneer je in een andere kamer bent!

Je baby vindt vooral troost bij jouw stem. Hij associeert jouw stem met liefde en voeding. Het is dan ook logisch dat je een andere toon aanneemt tegen je baby dan tegen een volwassene. Tegen een baby praat je bijvoorbeeld hoger, je overdrijft lettergrepen of je doet je mond verder open dan normaal.

Deze babypraat, soms 'babygerichte spraak' genoemd, moet niet worden verward met het gebruiken van onzinnige woorden of het nadoen van de onjuiste spraak van een baby. Onderzoek heeft uitgewezen dat baby's van wie de ouders babygerichte spraak gebruikten, sneller leren praten dan baby's van wie de ouders alleen volwassen stemmen gebruiken.

Let in het eerste jaar op de volgende mijlpalen op gebied van spraakontwikkeling van je baby:
  • Je baby herkent je stem en kan bepalen waar het geluid vandaan komt.
  • Je baby herkent zijn naam. 
  • Misschien begint je kind al te brabbelen, bijvoorbeeld "mama" en "da-da" en een of twee andere woordjes. 
  • De stem van je baby begint intonatie te vormen, of hogere en lagere tonen, alsof hij hele zinnen zegt. 
  • Je baby kan naar voorwerpen kijken als je naar ze wijst en hem er naar toe leidt.
Uiteindelijk ontwikkelt elke baby zijn spraak op zijn eigen tempo, maar je kunt ervan uitgaan dat een beetje babypraat je baby zal helpen bij zijn spraakontwikkeling.

Misschien vind je dit ook interessant: